เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ : ตอบปัญหาความรัก

เว็บไซต์นี้เป็นการแตกประเด็นออกมาจากเนื้อหาหลักของงานเขียนของ ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ ซึ่งก่อนหน้านี้จะมีบทความที่หลากหลายปะปนกัน ทำให้ยากต่อการค้นหา

เรื่องความรักเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้คนทุกข์มาก ถึงมากที่สุดในชีวิต ทุกข์ขนาดไหน? ก็ถึงขั้นทำร้ายกัน ฆ่ากัน ซึ่งหากเราสามารถแก้ปัญหาความทุกข์ที่เกิดจากความรัก ผลที่เป็นทุกข์เหล่านั้นก็คงจะไม่เกิด เพราะเราได้ดับเหตุเหล่านั้นไปหมดแล้ว

เมื่อตัดสินใจแยกเนื้อหาออกมา ก็เลยมีความคิดว่าจะเปิดประเด็นใหม่ไปเลย คือตอบคำถามความรัก จนกลายเป็นว่าการตอบปัญหาความรักในตอนนี้เป็นประเด็นหลักไปแล้ว ส่วนบทความเกี่ยวกับความรักก็คงจะพิมพ์ไว้ที่เดิม แต่ก็จะนำมาเผยแพร่กันในเว็บไซต์แห่งนี้ด้วยเช่นกัน

ความมุ่งหวัง : ให้ผู้คนที่สนใจในเรื่องของความรักผ่านมุมมอง และแนวคิด จากประสบการณ์ที่ได้ผ่านมา และนำไปประยุกต์ใช้

เป้าหมาย : หลุดพ้นจากความโลภ โกรธ หลง หรือความโง่ ทำทุกข์ให้ตนเองและผู้อื่นในเรื่องของความรัก

ผลที่คาดหวัง : เป็นประโยชน์เกื้อกูลโลกต่อไป

เกี่ยวกับนักเขียน

ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ เป็นนักเขียนบทความที่ใช้ธรรมะเข้ามาประยุกต์กับการเรียบเรียงบทความต่าง ๆ มีประสบการณ์ในการเขียนบทความออนไลน์ตั้งแต่ปี 2014 ได้รับความนิยมมากระดับหนึ่ง แม้จุดเด่นของดิณห์ จะเป็นบทความที่ยาว และเนื้อหาที่หนัก แต่ก็ยังมีกลุ่มคนที่สนใจจะศึกษาในแนวความคิดที่ได้เผยแพร่เหล่านั้น

ผลงานบทความออนไลน์ที่ได้นำเสนอไว้…

ดูประวัติฉบับเพิ่มเติมของดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ ได้ที่ ประวัติ ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ (life.dinp.org)